Pengikut

Rabu, 21 Mac 2012

1001 Tafsir Mimpi Mengenai Pelbagai Macam Peralatan

Bermimpi seorang wanita membuka almari pakaian.
Maknanya : Akan hidup serba cukup.

Jika bermimpi duduk atau berdiri diatas atap rumah.
Maknanya : Menunjukkan keinginannya akan tercapai.

Jika bermimpi diatas atap tersebut mempunyai teman (tidak sendirian).
Maknanya : Akan menemui seorang teman yang boleh diajak bekerjasama untuk kebaikan.

Jika bermimpi melihat balon.
Maknanya : Rencana anda selama ini tidak memberikan kepuasan.

Jika bermimpi melihat arak dalam kuali atau belanga.
Maknanya : Akan menemui kegembiraan.

Jika bermimpi bermain-main dengan batu kerikil.
Maknanya : Akan lekas terhindar daripada kesusahan.

Jika bermimpi menggunakan benang.
Maknanya : Suatu tanda yang baik dalam pekerjaan anda sekarang.